Vodič kroz karantenu za autoizolirane

,,Na trenutak, ništa se nije događalo. A potom, nakon otprilike jedne sekunde, ništa se nastavilo…